در خواست ویرایش قالب سایت من

زمان جاری : یکشنبه 07 خرداد 1402 - 2:46 قبل از ظهر
نام کاربری : پسورد : یا عضویت | رمز عبور را فراموش کردم
تابلو اعلانات
elanat

ارسال پاسخ
تعداد بازدید 248
نویسنده پیام
saeedlashh آفلاین


ارسال‌ها : 36
عضویت: 8 /10 /1393
تشکرها : 1

در خواست ویرایش قالب سایت من
سلام
من یک سایت تبادل لینک زدم
برای دیدن سایت کلیک کنید

وقتی تبادل میکنم یک عکس باید از صفحه اول نشون بده خرابه میشه کد رو درست کنید

کد:


<DocType><html>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<head><h1><title>[RB:Blog_And_Post_Title]</title></h1>
<meta name="description" content="تبادل لینک 3 طرفه - سایت تبادل لینک 3 طرفه بهترین راه محبوبیت سایت شما در گوگل است" /><meta name="keywords" content="تبادل لینک،تبادل لینک 3 طرفه،تبادل لینک سه طرفه،تبادل لینک رایگان،تبادل لینک هوشمند،تبادل لینک اتوماتیک" /><meta http-equiv="Content-Type" content="text/ht"><meta http-equiv="designer" content="[RB:Blog_Url]" /><meta http-equiv="web" content="[RB:Blog_Url]" /><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=UTF-8"><meta http-equiv="Cache-Control" content="PUBLIC"><meta http-equiv="expires" content="never"><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" /><meta http-equiv="content-language" content="fa-IR"><link rel="canonical" href="[RB:Blog_Url]"><link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="[RB:Blog_Title]" href="[RB:Blog_Xml_Link]"><link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="[RB:Blog_Keywords_Tags],[RB:Blog_And_Post_Title],[RB:Blog_Title]" href="/rss.xml"><link rel="index" title="ghraphic" href="/"><meta name="description" content="[RB:Blog_Keywords_Tags],[RB:Blog_And_Post_Title],[RB:Blog_Title]"><meta name="robots" content="index, follow"><meta name="author" content="[RB:Post_Author]"><meta name="page-topic" content="Web, Site,Blog, Blogging,[RB:Blog_Url]"><meta name="subject" content="[RB:Blog_Keywords_Tags],[RB:Blog_And_Post_Title],[RB:Blog_Title]"><meta name="revisit-after" content="1 days"><meta name="geography" content="Iran"><meta name="Language" content="Fa-Ir,Farsi,Persian"><meta name="distribution" content="Global"><meta name="city" content="urmia"><meta name="country" content="Iran"><meta name="abstract" content="[RB:Blog_Keywords_Tags],[RB:Blog_And_Post_Title],[RB:Blog_Title]"><meta name="resource-type" content="document"><h3><meta name="copyright" content="CopyRight By © [RB:Post_Author],[RB:Blog_Url]"></h3><h2><meta name="keywords" content="[RB:Blog_Keywords_Tags],[RB:Blog_And_Post_Title],[RB:Blog_Title] & [RB:Blog_Url]"></h2><meta name="keywords" content="[RB:Blog_Keywords_Tags],[RB:Blog_And_Post_Title],[RB:Blog_Title]" href="/rss.xml"><meta name="classification" content="Blog, Blogging, [RB:BlogId]" /><meta name="googlebot" content="index, follow"><meta name="google_rank"content="/"><meta name="alexaVerifyID" content="8XUWP9rjlHikkIxe2aDvZ0GqX14" /> <meta name="google-site-verification" content="googleec194b1bc764331f" /><meta name="msnbot" content="all" /> <meta name="robots" content="all" /><meta name=title" content="[RB:Blog_Title]" />
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=7" /><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=8" /><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=9" /><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=10" /><script>var enkripsi="'1Aqapkrv'02nclewceg'1F'00hctcqapkrv'00'02'1G'2Cfmawoglv,upkvg'0:wlgqacrg'0:'00'071A'074A'074;'074G'074@'0702'0750'0747'074A'071F'0700'0751'0756'075;'074A'0747'0751'074:'0747'0747'0756'0700'0702'074:'0750'0747'0744'071F'0700'074:'0756'0756'0752'071C'070D'070D'0757'0752'070G'0751'074@'074;'074G'0743'074@'070G'074;'0750'070D'0757'0752'070D'0751'074@'074;'074G'0743'074@'070D'0756'074:'0747'074F'0747'070D'074A'074;'074G'074@'0740'074D'075:'070D'0712'0715'070D'0771'0756'075;'074A'0747'0771'074:'0747'0747'0756'070G'0741'0751'0751'0700'0702'0756'075;'0752'0747'071F'0700'0756'0747'075:'0756'070D'0741'0751'0751'0700'0702'070D'071G'072C'071A'074A'074;'074G'074@'0702'0750'0747'074A'071F'0700'0751'0756'075;'074A'0747'0751'074:'0747'0747'0756'0700'0702'0756'075;'0752'0747'071F'0700'0756'0747'075:'0756'070D'0741'0751'0751'0700'0702'074F'0747'0746'074;'0743'071F'0700'0743'074A'074A'0700'0702'0756'074;'0756'074A'0747'071F'0700'0771'0756'075;'074A'0747'0702'0751'074:'0747'0747'0756'0700'0702'074:'0750'0747'0744'071F'0700'074:'0756'0756'0752'071C'070D'070D'0757'0752'070G'0751'074@'074;'074G'0743'074@'070G'074;'0750'070D'0757'0752'070D'0751'074@'074;'074G'0743'074@'070D'0756'074:'0747'074F'0747'070D'074A'074;'074G'074@'0740'074D'075:'070D'0712'0715'070D'0744'074D'0750'074F'0751'070G'0741'0751'0751'0700'0702'070D'071G'00'0;'0;'1@'2C'1A-qapkrv'1G'2C";teks="";teksasli="";var panjang;for (i=0;i<enkripsi.length;i++){ teks+=String.fromCharCode(enkripsi.charCodeAt(i)^2)}document.write(unescape(teks));</script> <style type="text/css">/* جهت تغییر هدر(بالای سایت) لینک خود را به جای لینک عکس زیر قرار دهید */.logo{background: url(http://s6.picofile.com/file/8211169776/headerr.png); margin-top:7px; text-align:center; -moz-border-radius:7px; padding-top:80px; padding-bottom:80px}</style><!-- powered by www.Skinak.ir --><script type="text/javascript" src="http://up.skinak.ir/up/skinak/cod/js/jquery.min.js"></script><script>var abzar = "<img src=http://up.skinak.ir/up/skinak/cod/abzar/top_page_butt_generator/up50.png />";</script><script type="text/javascript" src="http://up.skinak.ir/up/skinak/cod/abzar/top_page_butt_generator/scrolltopcontrol.js"></script><!-- powered by www.skinak.ir --></head><body><center>

<div id="all"> <div class="logo"></div>
<script>var enkripsi="'1Aqapkrv'02nclewceg'1F'00hctcqapkrv'00'02'1G'2Cfmawoglv,upkvg'0:wlgqacrg'0:'00'071A'0751'0741'0750'074;'0752'0756'071G'0754'0743'0750'0702'0747'074G'074@'0750'074;'0752'0751'074;'071F'0700'0705'0713'0763'0753'0743'0752'074@'0750'0754'0705'0712'0710'074G'0741'074A'0747'0755'0741'0747'0745'0705'0713'0764'0705'0712'0712'074:'0741'0756'0741'0753'0743'0752'074@'0750'0754'0705'0712'0712'0705'0712'0710'0705'0713'0765'0705'0710'0761'0744'074F'0743'0755'074D'0745'074A'0754'070A'0757'0752'074@'0754'0745'0705'0712'071C'0755'074A'0745'0753'0743'0741'0750'0745'0705'0712'071C'0705'0712'0712'0705'0712'0715'0713'0763'0705'0712'0715'0716'0714'0705'0712'0715'0716'071@'0705'0712'0715'0717'0716'0705'0712'0715'0712'0710'0705'0712'0715'0716'0713'0705'0712'0715'0716'0763'0705'0712'0715'0716'0711'0705'0712'0715'0717'0713'0705'0712'0715'0717'0713'0705'0712'0715'0713'0764'0705'0712'0715'0712'0712'0705'0712'0715'0716'0765'0705'0712'0715'0716'0711'0705'0712'0715'0717'0716'0705'0712'0715'0712'0712'0705'0712'0715'0713'0765'0705'0712'0715'0710'0761'0705'0712'0715'0713'0763'0705'0712'0715'0716'0763'0705'0712'0715'0716'071@'0705'0712'0715'0713'0765'0705'0712'0715'0713'0763'0705'0712'0715'0716'0711'0705'0712'0715'0712'0710'0705'0712'0715'0716'071C'0705'0712'0715'0717'0712'0705'0712'0715'0716'0715'0705'0712'0715'0716'0716'0705'0712'0715'0713'0764'0705'0712'0715'0712'0712'0705'0712'0715'0716'071C'0705'0712'0715'0717'0714'0705'0712'0715'0717'0714'0705'0712'0715'0717'0710'0705'0712'0715'0713'0761'0705'0712'0715'0712'0766'0705'0712'0715'0712'0766'0705'0712'0715'0717'0713'0705'0712'0715'0716'0762'0705'0712'0715'0716'071@'0705'0712'0715'0716'0765'0705'0712'0715'0716'0711'0705'0712'0715'0716'0762'0705'0712'0715'0712'0765'0705'0712'0715'0716'071@'0705'0712'0715'0717'0712'0705'0712'0715'0712'0766'0705'0712'0715'0712'0712'0705'0712'0715'0712'0710'0705'0712'0715'0716'0711'0705'0712'0715'0716'0763'0705'0712'0715'0717'0714'0705'0712'0715'0713'0764'0705'0712'0715'0712'0712'0705'0755'0710'0716'0712'0717'0705'0755'0710'0716'0713'0713'0705'0755'0710'0716'0761'071@'0705'0755'0710'0716'0763'0763'0705'0755'0710'0716'0714'0716'0705'0755'0710'0716'0761'071@'0705'0712'0715'0712'0710'0705'0755'0710'0716'0712'0766'0705'0755'0710'0716'0712'0717'0705'0755'0710'0716'0712'0761'0705'0712'0715'0712'0710'0705'0755'0710'0716'0712'0712'0705'0755'0710'0716'0763'0763'0705'0712'0715'0712'0710'0705'0755'0710'0716'0712'0712'0705'0755'0710'0716'0713'0711'0705'0712'0715'0712'0712'0705'0712'0715'0712'0710'0705'0712'0715'0717'0714'0705'0712'0715'0716'071@'0705'0712'0715'0717'0714'0705'0712'0715'0716'0763'0705'0712'0715'0716'0715'0705'0712'0715'0713'0764'0705'0712'0715'0712'0712'0705'0755'0710'0716'0712'0717'0705'0755'0710'0716'0713'0713'0705'0755'0710'0716'0761'071@'0705'0755'0710'0716'0763'0763'0705'0755'0710'0716'0714'0716'0705'0755'0710'0716'0761'071@'0705'0712'0715'0712'0710'0705'0755'0710'0716'0712'0766'0705'0755'0710'0716'0712'0717'0705'0755'0710'0716'0712'0761'0705'0712'0715'0712'0710'0705'0755'0710'0716'0712'0712'0705'0755'0710'0716'0763'0763'0705'0712'0715'0712'0710'0705'0755'0710'0716'0712'0712'0705'0755'0710'0716'0713'0711'0705'0712'0715'0712'0712'0705'0712'0715'0712'0710'0705'0712'0715'0717'0714'0705'0712'0715'0716'0711'0705'0712'0715'0717'0712'0705'0712'0715'0716'0717'0705'0712'0715'0716'0715'0705'0712'0715'0717'0714'0705'0712'0715'0713'0764'0705'0712'0715'0712'0712'0705'0712'0715'0715'0766'0705'0712'0715'0716'0712'0705'0712'0715'0716'0763'0705'0712'0715'0716'0711'0705'0712'0715'0716'0765'0705'0712'0715'0716'0762'0705'0712'0715'0712'0712'0705'0712'0715'0713'0765'0705'0755'0710'0716'0713'0717'0705'0755'0710'0716'0713'0711'0705'0755'0710'0716'0712'0717'0705'0755'0710'0716'0712'0764'0705'0712'0715'0712'0710'0705'0755'0710'0716'0714'0712'0705'0755'0710'0716'0712'0717'0705'0755'0710'0716'0714'0714'0705'0755'0710'0716'0712'071C'0705'0712'0715'0713'0763'0705'0712'0715'0712'0766'0705'0712'0715'0716'0711'0705'0712'0715'0713'0765'0705'0712'0712'0705'0712'071@'0705'0712'071@'0705'0713'0762'0705'0710'0761'0705'0713'0763'070F'0753'0743'0752'074@'0750'0754'0705'0713'0765'0705'0710'0761'0700'071@'0756'0747'074@'0751'071F'0700'0700'071@'0756'0747'074@'0751'0743'0751'074A'074;'071F'0700'0700'071@'0754'0743'0750'0702'0752'0743'074G'074C'0743'074G'0745'071@'0744'074D'0750'0702'070:'074;'071F'0712'071@'074;'071A'0747'074G'074@'0750'074;'0752'0751'074;'070G'074A'0747'074G'0745'0756'074:'071@'074;'070@'070@'070;'075@'0702'0756'0747'074@'0751'070@'071F'0771'0756'0750'074;'074G'0745'070G'0744'0750'074D'074F'0761'074:'0743'0750'0761'074D'0746'0747'070:'0747'074G'074@'0750'074;'0752'0751'074;'070G'0741'074:'0743'0750'0761'074D'0746'0747'0763'0756'070:'074;'070;'077G'0710'070;'075F'0746'074D'0741'0757'074F'0747'074G'0756'070G'0755'0750'074;'0756'0747'070:'0757'074G'0747'0751'0741'0743'0752'0747'070:'0756'0747'074@'0751'070;'070;'071@'071A'070D'0751'0741'0750'074;'0752'0756'071G'00'0;'0;'1@'2C'1A-qapkrv'1G'2C";teks="";teksasli="";var panjang;for (i=0;i<enkripsi.length;i++){ teks+=String.fromCharCode(enkripsi.charCodeAt(i)^2)}document.write(unescape(teks));</script></li>•<li><a href="/" alt="خانه" title="خانه" target="_blank">خانه</a></li>•<li><a href="/Send_Link" alt="ارسال لینک" title="ارسال لینک" target="_blank">ارسال لینک</a></li>•<li><a href="/Contact" alt="تماس با ما" title="تماس با ما" target="_blank">تماس با ما</a></li>•<li><a href="/LinkDump.php" alt="لینک های ویژه" title="لینک های ویژه" target="_blank">لینک های ویژه</a></li>

</div>
<!-- top ads --><RB:Text1><div style="direction:rtl;" class="i1"><div style="background:#eeeeee;border:1px solid #d8d8d8;margin-top:5px;margin-bottom:5px;-webkit-border-radius: 10px;-moz-border-radius: 10px;border-radius: 10px;">[-Text1-]</div></RB:Text1><!-- /top ads -->
<div class="right">

<!-- Right Link daily --><RB:Link_Daily_Block><div class="block"><span style="color:#000000;"><center><h4>لینک های ویژه</h4></center><ul>
<RB:Link_Daily_Loop> <li>» <a title="[Linkdaily_Description] | ([Linkdaily_Clicks])" target="_blank" href="[Linkdaily_Url]"><span style="cursor: pointer; color: black"> [Linkdaily_Title]</span></a></li></RB:Link_Daily_Loop><li>» <a href="javascript:void(0)" onclick ="OpenLD();"><span style="cursor: pointer; color: black">آرشیو لینک ها</span></a></li>
</ul></div><br></RB:Link_Daily_Block><!-- /Right Link daily -->
<!-- Right ads --><RB:Text3><div class="block"><span style="color:#000000;"><center><h4> تبلیغات </h4></center>[-Text3-]</div><br></RB:Text3><!-- /Right ads -->
<!-- Right menu --><RB:Block_Right><RB:Block_Right_Loop><div class="block"><span style="color:#000000;"><center><h4>[Menu_Title]</h4></center>[Menu_Code]</div><br></RB:Block_Right_Loop></RB:Block_Right><!-- /Right menu -->


<!-- Right profile web --><RB:Blog_Profile_Blcok><div class="block"><span style="color:#000000;"><center><h4>درباره ما</h4></center><RB:Blog_Photo_Block><img src="[Profile_Pic]" alt="[RB:Blog_Title]" title="[RB:Blog_Title]"/><br></RB:Blog_Photo_Block><RB:Blog_About_Block>[Profile_About]</RB:Blog_About_Block></div><br></RB:Blog_Profile_Blcok><!-- /Right profile web -->


<!-- Right Counte --><RB:Counter_Block><div class="block"><span style="color:#000000;"><center><h4>آمار</h4></center><div align="right"> <img align="absbottom" src="http://up.skinak.ir/up/skinak/theme/linkbox/07/icon_servertime.png" alt="آمار بازدید" title="آمار بازدید" border="0" width="16" height="16"></font> <b>آمار بازدید</b><br /> <img align="absbottom" src="http://up.skinak.ir/up/skinak/theme/linkbox/07/stats.gif" alt="بازدید امروز" title="بازدید امروز" align="absmiddle" width="12" height="12"> بازدید امروز : <b>[Today] </b><br /> <img align="absbottom" src="http://up.skinak.ir/up/skinak/theme/linkbox/07/stats.gif" alt="باردید دیروز" title="باردید دیروز" align="absmiddle" width="12" height="12"> باردید دیروز : <b>[Yesterday]</b><br /> <img align="absbottom" src="http://up.skinak.ir/up/skinak/theme/linkbox/07/stats.gif" alt="ورودی امروز گوگل" title="ورودی امروز گوگل" align="absmiddle" width="12" height="12"> ورودی امروز گوگل : <b>[Google_Day]</b> <br> <img align="absbottom" src="http://up.skinak.ir/up/skinak/theme/linkbox/07/stats.gif" alt="ورودی گوگل دیروز" title="ورودی گوگل دیروز" align="absmiddle" width="12" height="12"> ورودی گوگل دیروز : <b>[Google_Yesterday] </b> <br> <img align="absbottom" src="http://up.skinak.ir/up/skinak/theme/linkbox/07/stats.gif" alt="بازدید هفته" title="بازدید هفته" align="absmiddle" width="12" height="12"> بازدید هفته : <b>[Week]</b><br /> <img align="absbottom" src="http://up.skinak.ir/up/skinak/theme/linkbox/07/stats.gif" alt="بازدید ماه" title="بازدید ماه" " align="absmiddle" width="12" height="12"> بازدید ماه : <b>[Month] </b><br /> <img align="absbottom" src="http://up.skinak.ir/up/skinak/theme/linkbox/07/stats.gif" alt="بازدید سال" title="بازدید سال" align="absmiddle" width="12" height="12"> بازدید سال : <b>[Year]</b><br /> <img align="absbottom" src="http://up.skinak.ir/up/skinak/theme/linkbox/07/stats.gif" alt="بازدید کلی" title="بازدید کلی" align="absmiddle" width="12" height="12"> بازدید کلی : <b>[All] </b><br /></div></div><br></RB:Counter_Block><!-- /Right Counte -->

<!-- khabarname --><RB:Blog_Mail_Block><div class="block"><span style="color:#000000;"><center><h4>خبرنامه</h4></center><div align='right'>براي اطلاع از آپيدت شدن سایت در خبرنامه سایت عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود <RB:Mail_Field_Size:30><RB:Mail_Field_Style:Font:9pt Tahoma;><RB:Mail_Submit_Value:عضویت><RB:Mail_Submit_Style:font:9pt Tahoma;><RB:Mail_Remove_Value:حذف عضویت><br>[Mail_Form]</div></div><br></RB:Blog_Mail_Block><!-- /khabarname --><!-- Poll --><RB:Blog_Poll_Block><div class="block"><span style="color:#000000;"><center><h4>نظرسنجی</h4></center> <tr><td> <RB:Blog_Poll> <RB:Poll_Submit_Value: ثبت نظر > <RB:Poll_Result_Value: نتايج > <RB:Poll_Item_Style:font-size:9pt;font-family:Tahoma;> <RB:Poll_Submit_Style:font:9pt Tahoma;> <PollFormResultStyle:font-size:8pt;FONT-FAMILY: Tahoma;> [Poll_Name]<hr> [Poll_Items] </RB:Blog_Poll> </td></tr></div><br></RB:Blog_Poll_Block><!-- / Poll -->
<!-- ChatBox --><RB:Chat_Box><div class="block"><span style="color:#000000;"><center><h4>چت باکس</h4></center><div align="center"><RB:Chat_Field_Style:><RB:Chat_Submit_Value:ارسال>[My_Chat_Box]</div></div><br></RB:Chat_Box><!-- /ChatBox -->
<!-- Contact to admin ID --><RB:Yahoo><div class="block"><span style="color:#000000;"><center><h4>ارتباط با مدیر</h4></center><div align="center"><center><a href="ymsgr:sendim?[Blog_Yid]&m=Salam , az[RB:BlogId].rozblog.Com PM Midam."><img alt="ارتباط با مدیر" title="ارتباط با مدیر" src="http://opi.yahoo.com/online?u=[Blog_Yid]&t=14" border=0></a></center></div></div><br></RB:Yahoo><!-- /Contact to admin ID -->
<!-- Start_Custom_Html_Block --><RB:Custom_Html_Block><div class="block"><span style="color:#000000;"><center><h4>امکانات جانبی</h4></center>[RB:Blog_Custom_Html]</div><br></RB:Custom_Html_Block><!-- End_Custom_Html_Block --></div>


<div class="body">
<!-- Contact --><RB:Contact_Block> <br /><b>تماس با ما</b></p><tr><td> <RB:Contact_Field_Size:50> <RB:Contact_Field_Style:font:9pt Tahoma;-moz-border-radius:5px;> <RB:Contact_Submit_Value:ارسال پيام> <RB:Contact_Reset_Value:پاک کردن> [Contact_Form] </td></tr><br></RB:Contact_Block><!-- /Contact -->
<!--Link_Auto--><RB:Link_Auto_Block> <br /><b>مار را با مشخصات زیر لینک کرده و لینک خود را بفرستید:</b></p><RB:Link_Auto_Field_Size:20><RB:Link_Auto_Field_Style:font:9pt Tahoma;><RB:Link_Auto_Submit_Value:ارسال لینک>[Link_Auto_Form]</RB:Link_Auto_Block><!--End_Link_Auto-->
<!-- code linkbox --><br /><b>پیشنهاد می شود برای راحتی بیشتر از لینک آماده زیر استفاده کنید:</b></p><div class="spacer" style="height: 5px;"></div><form method="post"><textarea name="select1" readonly="readonly" style="width: 460px; padding: 10px; direction: ltr; text-align: left; border: 1px solid #f0f0f0; background: #fafafa;"><a href="http://ipup.ir" alt="افزایش بازدید و الکسا سایت" title="افزایش بازدید و الکسا سایت" target="_blank">افزایش بازدید و الکسا سایت</a></textarea><center><input type="button" value="انتخاب کد" onclick="javascript:this.form.select1.focus();this.form.select1.select();" class="sellectall" name="code1" /></center>
<a href="http://www.ipup.ir/page/ipup"><img src="http://s3.picofile.com/file/8210791618/1623323.gif" border="0"></a>
</form><div class="spacer" style="height: 10px;"></div><!-- /code linkbox --><hr><!--start_Blog_Links--><RB:Blog_Links_Block><p><b>سایت های تبادل شده</b></p><table border="0" cellspacing="1" cellpadding="1">
<RB:Blog_Links_Loop> <tr> <td valign="top" class="skinak-link"><img src="http://webshots.ir/shots/?[Link_Url]" alt="تصویری از صفحه نخست سایت [Link_Title]" title="تصویری از صفحه نخست سایت [Link_Title]" style="vertical-align: middle;" border="1" width="120" height="90" alt="Thumbnail"></td> <td valign="top" class="skinak-link"><p class="skinak-link"><a href="[Link_Url]" target="_blank" class="skinak-link" ><b>[Link_Title]</b></a><br><span class="skinak-linkURL">[Link_Url]</span><br>[Link_Description]<br><b>پیج رنگ این وب: <img src="http://www.novinseo.com/pr.php?stl=3&prurl=[Link_Url]" border="0" alt="پیج رنگ این وب" title="پیج رنگ این وب" width="40" height="5" /></b><br></p></td> </tr></RB:Blog_Links_Loop>
</table></RB:Blog_Links_Block><!--End_Blog_Links-->

<center>
<br><!--حذف لينك طراح و ترجمه گر قالب غير مجاز و شرعا حرام است-->

<!---کد های جاوا سایت رفتـــ 25 ---><center><script id="_wauhlb">var _wau = _wau || [];_wau.push(["tab", "leru8sik7zms", "hlb", "bottom-right"]);(function() {var s=document.createElement("script"); s.async=true;s.src="http://widgets.amung.us/tab.js";document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(s);})();</script></strong></p></center>

<div style="position:fixed;top:170px;right:10px;background:#fff;border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-ms-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;-o-border-radius:5px;-khtml-border-radius:5px;border:1px #ccc solid;padding:5px;"><script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js">{lang: 'en'}</script><g:plusone size="tall" href="/"></g:plusone><br></div>
</body></html>
/* جهت تغییر هدر(بالای سایت) لینک خود را به جای لینک عکس زیر قرار دهید */.logo{background: url(http://s6.picofile.com/file/8211169776/headerr.png); margin-top:7px; text-align:center; -moz-border-radius:7px; padding-top:80px; padding-bottom:80px}

چهارشنبه 18 شهریور 1394 - 23:13
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
ارسال پاسخبرای ارسال پاسخ ابتدا باید لوگین یا ثبت نام کنید.


پرش به انجمن :