زمان جاری : چهارشنبه 30 آبان 1397 - 2:09 قبل از ظهر
نام کاربری : پسورد : یا عضویت | رمز عبور ر فراموش کردم
تابلو اعلانات
elanat

تعداد بازدید 192
b2014 آفلاینارسال‌ها : 27
عضویت: 19 /4 /1394
تشکرها : 1
تشکر شده : 1
مرورگر من :
گوشی: [Custom_Field_Content]
کمک-نحوه ساخت کد باکسی که در وسط صفحه می باشد و تبلیغات میزارن
سلام دوستان کسی این کد داره اگه دارین همین جا قرار دهید تا کسایی مثل من که احتیاج دارن استفاده کنند.
باتشکر
سه شنبه 27 مرداد 1394 - 14:25
ارسال پیام نقل قول تشکر گزارش
تشکر شده:
b2014 آفلاینارسال‌ها : 27
عضویت: 19 /4 /1394
تشکرها : 1
تشکر شده : 1
پاسخ 1 : کمک-نحوه ساخت کد که در وسط صفحه می باشد و تبلیغات میزارن
نقل قول از b2014

بچه ها کی کد تبلیغات وسط وبلاگ
یه صفحه که هنگام ورود به وبلاگ بالا میاد داره


پنجشنبه 29 مرداد 1394 - 20:44
ارسال پیام نقل قول تشکر گزارش
b2014 آفلاینارسال‌ها : 27
عضویت: 19 /4 /1394
تشکرها : 1
تشکر شده : 1
پاسخ 2 : کمک-نحوه ساخت تبلیغات که در وسط صفحه می باشد و تبلیغات میزارن
نقل قول از b2014
سلام دوستان کسی این کد داره اگه دارین همین جا قرار دهید تا کسایی مثل من که احتیاج دارن استفاده کنند.
باتشکر


پنجشنبه 29 مرداد 1394 - 20:45
ارسال پیام نقل قول تشکر گزارش
pejman آفلاینارسال‌ها : 651
عضویت: 12 /4 /1392
محل زندگی: آرتاویل
شناسه یاهو: Idle
تشکرها : 563
تشکر شده : 494
مرورگر من :
پاسخ 3 : کمک-نحوه ساخت کد باکسی که در وسط صفحه می باشد و تبلیغات میزارن
کد:
<style>.tbox {position:absolute; display:none; padding:14px 17px; z-index:900}.tinner {padding:15px; -moz-border-radius:5px; border-radius:5px; background:#fff url(images/preload.gif) no-repeat 50% 50%; border-right:1px solid #333; border-bottom:1px solid #333}.tmask {position:absolute; display:none; top:0px; left:0px; height:100%; width:100%; background:#000; z-index:800}.tclose {position:absolute; top:0px; right:0px; width:30px; height:30px; cursor:pointer; background:url(http://mdir.ir/static/images/close.png) no-repeat}.tclose:hover {background-position:0 -30px}</style><script type="text/javascript">TINY={};TINY.box=function(){var j,m,b,g,v,p=0;return{show:function(o){v={opacity:70,close:1,animate:1,fixed:1,mask:1,maskid:'',boxid:'',topsplit:2,url:0,post:0,height:0,width:0,html:0,iframe:0};for(s in o){v=o}if(!p){j=document.createElement('div');j.className='tbox';p=document.createElement('div');p.className='tinner';b=document.createElement('div');b.className='tcontent';m=document.createElement('div');m.className='tmask';g=document.createElement('div');g.className='tclose';g.v=0;document.body.appendChild(m);document.body.appendChild(j);j.appendChild(p);p.appendChild(b);m.onclick=g.onclick=TINY.box.hide;window.onresize=TINY.box.resize}else{j.style.display='none';clearTimeout(p.ah);if(g.v){p.removeChild(g);g.v=0}}p.id=v.boxid;m.id=v.maskid;j.style.position=v.fixed?'fixed':'absolute';if(v.html&&!v.animate){p.style.backgroundImage='none';b.innerHTML=v.html;b.style.display='';p.style.width=v.width?v.width+'px':'auto';p.style.height=v.height?v.height+'px':'auto'}else{b.style.display='none';if(!v.animate&&v.width&&v.height){p.style.width=v.width+'px';p.style.height=v.height+'px'}else{p.style.width=p.style.height='100px'}}if(v.mask){this.mask();this.alpha(m,1,v.opacity)}else{this.alpha(j,1,100)}if(v.autohide){p.ah=setTimeout(TINY.box.hide,1000*v.autohide)}else{document.onkeyup=TINY.box.esc}},fill:function(c,u,k,a,w,h){if(u){if(v.image){var i=new Image();i.onload=function(){w=w||i.width;h=h||i.height;TINY.box.psh(i,a,w,h)};i.src=v.image}else if(v.iframe){this.psh('<iframe src="'+v.iframe+'" width="'+v.width+'" frameborder="0" height="'+v.height+'"></iframe>',a,w,h)}else{var x=window.XMLHttpRequest?new XMLHttpRequest():new ActiveXObject('Microsoft.XMLHTTP');x.onreadystatechange=function(){if(x.readyState==4&&x.status==200){p.style.backgroundImage='';TINY.box.psh(x.responseText,a,w,h)}};if(k){x.open('POST',c,true);x.setRequestHeader('Content-type','application/x-www-form-urlencoded');x.send(k)}else{x.open('GET',c,true);x.send(null)}}}else{this.psh(c,a,w,h)}},psh:function(c,a,w,h){if(typeof c=='object'){b.appendChild(c)}else{b.innerHTML=c}var x=p.style.width,y=p.style.height;if(!w||!h){p.style.width=w?w+'px':'';p.style.height=h?h+'px':'';b.style.display='';if(!h){h=parseInt(b.offsetHeight)}if(!w){w=parseInt(b.offsetWidth)}b.style.display='none'}p.style.width=x;p.style.height=y;this.size(w,h,a)},esc:function(e){e=e||window.event;if(e.keyCode==27){TINY.box.hide()}},hide:function(){TINY.box.alpha(j,-1,0,3);document.onkeypress=null;if(v.closejs){v.closejs()}},resize:function(){TINY.box.pos();TINY.box.mask()},mask:function(){m.style.height=this.total(1)+'px';m.style.width=this.total(0)+'px'},pos:function(){var t;if(typeof v.top!='undefined'){t=v.top}else{t=(this.height()/v.topsplit)-(j.offsetHeight/2);t=t<20?20:t}if(!v.fixed&&!v.top){t+=this.top()}j.style.top=t+'px';j.style.left=typeof v.left!='undefined'?v.left+'px':(this.width()/2)-(j.offsetWidth/2)+'px'},alpha:function(e,d,a){clearInterval(e.ai);if(d){e.style.opacity=0;e.style.filter='alpha(opacity=0)';e.style.display='block';TINY.box.pos()}e.ai=setInterval(function(){TINY.box.ta(e,a,d)},20)},ta:function(e,a,d){var o=Math.round(e.style.opacity*100);if(o==a){clearInterval(e.ai);if(d==-1){e.style.display='none';e==j?TINY.box.alpha(m,-1,0,2):b.innerHTML=p.style.backgroundImage=''}else{if(e==m){this.alpha(j,1,100)}else{j.style.filter='';TINY.box.fill(v.html||v.url,v.url||v.iframe||v.image,v.post,v.animate,v.width,v.height)}}}else{var n=a-Math.floor(Math.abs(a-o)*.5)*d;e.style.opacity=n/100;e.style.filter='alpha(opacity='+n+')'}},size:function(w,h,a){if(a){clearInterval(p.si);var wd=parseInt(p.style.width)>w?-1:1,hd=parseInt(p.style.height)>h?-1:1;p.si=setInterval(function(){TINY.box.ts(w,wd,h,hd)},20)}else{p.style.backgroundImage='none';if(v.close){p.appendChild(g);g.v=1}p.style.width=w+'px';p.style.height=h+'px';b.style.display='';this.pos();if(v.openjs){v.openjs()}}},ts:function(w,wd,h,hd){var cw=parseInt(p.style.width),ch=parseInt(p.style.height);if(cw==w&&ch==h){clearInterval(p.si);p.style.backgroundImage='none';b.style.display='block';if(v.close){p.appendChild(g);g.v=1}if(v.openjs){v.openjs()}}else{if(cw!=w){p.style.width=(w-Math.floor(Math.abs(w-cw)*.6)*wd)+'px'}if(ch!=h){p.style.height=(h-Math.floor(Math.abs(h-ch)*.6)*hd)+'px'}this.pos()}},top:function(){return document.documentElement.scrollTop||document.body.scrollTop},width:function(){return self.innerWidth||document.documentElement.clientWidth||document.body.clientWidth},height:function(){return self.innerHeight||document.documentElement.clientHeight||document.body.clientHeight},total:function(d){var b=document.body,e=document.documentElement;return d?Math.max(Math.max(b.scrollHeight,e.scrollHeight),Math.max(b.clientHeight,e.clientHeight)):Math.max(Math.max(b.scrollWidth,e.scrollWidth),Math.max(b.clientWidth,e.clientWidth))}}}();TINY.box.show({html:'<h2 style="line-height:40px; text-align:center; color:#333">در صورت مشاهده صفحات مغایر با قوانین جمهوری اسلامی از قسمت گزارش تخلف به ما اطلاع دهید</h2>',width:450,height:250});</script>
این نیز بگذرد...
جمعه 30 مرداد 1394 - 02:54
وب کاربر ارسال پیام نقل قول تشکر گزارش
20-abzar آفلاینارسال‌ها : 1139
عضویت: 22 /8 /1393
محل زندگی: gorgan
سن: 17
شناسه یاهو: music.1377
تشکرها : 202
تشکر شده : 240
مرورگر من :
گوشی: [Custom_Field_Content]
پاسخ 4 : کمک-نحوه ساخت کد باکسی که در وسط صفحه می باشد و تبلیغات میزارن
اینم فکر کنم خوب باشه:

کد:


<style>
.tbox {position:fixed; display:none; padding:1px 1px; z-index:900}
.tinner {padding:-50px; -moz-border-radius:500px; border-radius:5px; background:#fff url(http://up.royayekhis.ir/up/royaye_khis/25/265422967.gif) no-repeat 50% 50%; border-right:7px solid #333; border-top:7px solid #333;border-left:7px solid #333; border-bottom:7px solid #333;border-radius:10px;}
.tmask {position:fixed; display:none; top:0px; left:0px; height:100px; width:100%; background:#000; z-index:800}
.tclose {position:absolute; top:0px; right:0px; width:30px; height:30px; cursor:pointer; background:url(http://up.royayekhis.ir/up/royaye_khis/25/105923039.png) no-repeat}
.tclose:hover {background-position:0 -30px} #error {background:#ff6969; color:#fff; text-shadow:1px 1px #cf5454; border-right:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000; padding:0}
</style>
<script type="text/javascript" src="http://up.royayekhis.ir/up/royaye_khis/25/tinybox.js"></script>
<script>window.onLoad=TINY.box.show({iframe:'http://www.royayekhis.ir/Other/bax',boxid:'frameless',width:500,height:85,fixed:true,maskid:'bluemask',maskopacity:100,closejs:function(){closeJS()}}) ;</script>


....بیست ابزار....عاشقانه


. ⇢⇣⇠ اِی روزِگــــــار ⇢⇣⇠


یِکیـــو خوشگِــــل کَــردی●


یِکیـــو پــولـــــدار کَــردی●


یِکیـــو مَشهــــــور کَــردی ●


دَمِــت گَــــرم ➽


مــا رو ↜فَقَــــط↝ کَــــردے♚☞
جمعه 30 مرداد 1394 - 19:23
وب کاربر ارسال پیام نقل قول تشکر گزارش

برای ارسال پاسخ ابتدا باید لوگین یا ثبت نام کنید.کپی برداری از مطالب این انجمن فقط با درج لینک منبع مجاز می باشد. | طراح قالب: Moisrex